Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2029/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Tarnowie z 2016-11-16

III C 603/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Data orzeczenia: 31 sierpnia 2015

Data publikacji: 7 września 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza, upływ terminu przedawnienia, termin płatności drugiej raty, odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu, posiadacz pojazdu mechanicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • wymagalność drugiej raty, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza, rata ubezpieczenia, termin wymagalności, upływ terminu przedawnienia, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, termin płatności drugiej raty, należna składka, następca prawny powoda, odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu, ustawowa odsetka należna, na raty, koszt wpisu, posiadacz pojazdu mechanicznego, spółka cała, udział następcy prawnego, składka za ubezpieczenie, bieg, zarzut przedawnienia roszczenia, wynik połączenia
Zobacz»

VIII C 3136/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 24 maja 2019

Data publikacji: 14 czerwca 2019

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

rata składki, roszczenie, potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia, upływ terminu przedawnienia, bieg terminu przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • rata składki, roszczenie, kodeks cywilny, potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia, konsument, upływ terminu przedawnienia, przerwanie przedawnienia, uzasadniona wątpliwość, oddział w polsce, dokument załączony do pozwu, bieg terminu przedawnienia, wydanie wyroku zaocznego, zarzut przedawnienia, ustawowa odsetka za opóźnienie, umowa obowiązkowego ubezpieczenia, elektroniczne postępowanie upominawcze, istotne strony, branie przez sąd, przerwanie i zawieszenie biegu, zmiana ustawy
Zobacz»

VIII C 3529/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 10 sierpnia 2017

Data publikacji: 31 sierpnia 2017

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

rata składki, roszczenie, umowa ubezpieczenia, bieg terminu przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • składka za ubezpieczenie, rata składki, zarzut przedawnienia, elektroniczne postępowanie upominawcze, fundusz sekurytyzacyjny, roszczenie, fundusz inwestycyjny, umowa ubezpieczenia, pozwany, przerwanie przedawnienia, zwrot kosztów pomocy prawnej, bieg terminu przedawnienia, wierzyciel, polisa, odsetki naliczone, ustawowa odsetka za opóźnienie, przedmiotowy zarzut, płatność, lublin, rzetelność sporządzenia
Zobacz»

VIII C 3525/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 12 maja 2016

Data publikacji: 13 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

pojazd, umowa ubezpieczenia, bieg terminu przedawnienia, roszczenie, składka ubezpieczeniowa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • pojazd, umowa ubezpieczenia, bieg terminu przedawnienia, przedmiotowy pojazd, roszczenie, zarzut przedawnienia roszczenia, termin płatności składki, przerwanie przedawnienia, strona pozwana zarzutu przedawnienia, powiadomienie ubezpieczyciela, rzetelność sporządzenia, list brokerski, biuro brokerskie, jednoczesne powiadomienie, dowód z powołanych dokumentów, prawidłowy adres zamieszkania, fakt sprzedaży pojazdu, przerwanie i zawieszenie biegu, składka ubezpieczeniowa, zasady współżycia społecznego
Zobacz»

I ACa 653/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 6 grudnia 2017

Data publikacji: 25 stycznia 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

rata, bieg terminu przedawnienia, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • rata, na raty, bieg terminu przedawnienia, data prawomocności orzeczenia, tytuł wykonawczy, roszczenie, klauzula wykonalności, prawomocne orzeczenie, letni termin przedawnienia, data prawomocności postanowienia, przerwanie, przedawnienie roszczeń, wymagalność, początek biegu terminu przedawnienia, świadczenie okresowe należne, zasądzona spłata, wszczęcie postępowania egzekucyjnego, na nowo, wniosek o wszczęcie, egzekwowanie roszczeń
Zobacz»

XVIII C 3351/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Data orzeczenia: 24 stycznia 2018

Data publikacji: 1 czerwca 2020

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

termin przedawnienia, rata składki ubezpieczenia, roszczenie, umowa ubezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • zarzut przedawnienia, elektroniczne postępowanie upominawcze, wynagrodzenie pełnomocnika według stawek, termin przedawnienia, rata składki ubezpieczenia, roszczenie, umówiona rata, diesel, całość poniesionych kosztów procesu, przedawnienie przed upływem, odsetka w wysokości odsetek, składka miesięczna, koszt procesu powodów, pozew w elektronicznym postępowaniu, całe roszczenie, umowa ubezpieczenia, powodowa całość, sytuacji roszczeń, bieg trzyletniego terminu przedawnienia, określone świadczenie w razie
Zobacz»

VIII C 327/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 1 października 2014

Data publikacji: 26 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

umowa ubezpieczenia, termin przedawnienia, roszczenie, zaległa składka ubezpieczeniowa, pojazd
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • umowa ubezpieczenia, termin przedawnienia, roszczenie, ubezpieczenie w ciągu, zaległa składka ubezpieczeniowa, kupno pojazdu, umowa ubezpieczenia samochodu, rozmowa telefoniczna z pracownikiem, umowa sprzedaży pojazdu, roszczenie z umowy ubezpieczenia, rozpoznawana sprawa roszczenia, zawieszenie biegu terminu przedawnienia, podniesienie zarzutu przedawnienia roszczenia, rozważenie kwestii, bieg trzyletniego terminu przedawnienia, pojazd, upływ okresu przedawnienia, pracownik strony powodowej, śródmieście, oddział w polsce
Zobacz»

VIII C 1907/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 21 listopada 2018

Data publikacji: 28 grudnia 2018

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

upływ terminu przedawnienia, roszczenie, bieg terminu przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • upływ terminu przedawnienia, kodeks cywilny, roszczenie, bieg terminu przedawnienia, wyrok zaoczny, konsument, umowa kredytów, przerwanie przedawnienia, umowa o przelew wierzytelności, zmiana ustawy, kredytodawca, zarzut przedawnienia, rzetelność sporządzenia, przedmiotowe roszczenie, branie przez sąd, dzień umowy cesji, przerwanie i zawieszenie biegu, ogólny trzyletni termin przedawnienia, bezsporne roszczenie, roszczenie majątkowe
Zobacz»

I1 C 626/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 11 lipca 2019

Data publikacji: 8 października 2019

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

przedawnienie, roszczenie, umowa ubezpieczenia, posiadacz pojazdu mechanicznego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • przedawnienie, konsument, roszczenie, umowa ubezpieczenia, wierzytelność, przymusowa realizacja, nakaz zapłaty, okres przedawnienia, referendarz sądowy w sądzie, przedawnienie roszczeń, posiadacz pojazdu mechanicznego, zarzut przedawnienia, siedziba, lublin, roszczenie o odsetki, elektroniczne postępowanie upominawcze, brzmienie zdania, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, upływ, sprzeciw
Zobacz»

XXIII Ga 653/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 15 grudnia 2011

Data publikacji: 25 października 2013

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

termin przedawnienia, ubezpieczyciel, roszczenie, umowa ubezpieczenia, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • termin przedawnienia, ubezpieczyciel, roszczenie, koszt likwidacji, ubezpieczyciel roszczenia, warszawa w warszawie, roszczenie regresowe, dzień zapłaty odszkodowania, zryczałtowany koszt, przedawnienie z dniem, pozwany, likwidacja szkody, termin przedawnienia roszczenia powoda, umowa ubezpieczenia, przerwanie biegu przedawnienia, założenie sądu rejonowego, zarzut nieprawidłowego zastosowania, kwestia biegu, zarzut przedawnienia, zapłata
Zobacz»

VIII GC 2546/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 16 stycznia 2019

Data publikacji: 25 marca 2019

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

pojazd, roszczenie, ubezpieczyciel, termin przedawnienia, umowa ubezpieczenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • pojazd, roszczenie, przerwanie biegu przedawnienia, zarzut przedawnienia, ubezpieczyciel, termin przedawnienia, szkoda, rozszerzone powództwo, pozwany, koszt naprawy, naprawa pojazdów, możliwość przerwania biegu, przedmiotowa data, ubezpieczyciel żądania, przerywanie biegu, umowa ubezpieczenia, wynagrodzenie pełnomocnika za postępowanie, wykorzystana zaliczka, wypłata odszkodowania, granica żądania pozwu
Zobacz»

II Ca 2127/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 6 grudnia 2017

Data publikacji: 10 listopada 2018

Poziom podobieństwa: 48%

Wspólna treść

rata, roszczenie, upływ terminu przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • rata, rata kredytów, roszczenie, bieg przedawnienia, bank, zobowiązanie terminowe, umowa kredytów, powstanie stanu wymagalności roszczenia, termin wymagalności, upływ terminu przedawnienia, kredyt gotówkowy, płatność, tabor, instytucja przedawnienia, zobowiązanie bezterminowe, polski kodeks, wierzyciel, zapłata zaległych rat, spełnienie świadczenia, pełna rata
Zobacz»

I C 1039/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 15 maja 2018

Data publikacji: 22 czerwca 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

roszczenie, upływ terminu przedawnienia, bieg terminu przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • roszczenie, roszczenie majątkowe, możliwość żądania zaspokojenia, prawna możliwość żądania, upływ terminu przedawnienia, wierzyciel pierwotny, przerwanie biegu terminu przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, pozwany, wymagalność roszczenia, podniesiony zarzut przedawnienia, sprzedaż wierzytelności, celów dochodzenia, zasada przedawniania, treść przepisu, odsetka ustawowa za opóźnienie, uznanie roszczenia, referendarz sądu rejonowego, zwrot na warunkach, przedawnienie roszczeń
Zobacz»

VIII C 1991/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 14 września 2018

Data publikacji: 15 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

rata, bieg terminu przedawnienia, upływ terminu przedawnienia, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • rata, umowa kredytów, brak spłaty rat kredytu, lista wierzytelności, bank, harmonogram spłaty, bieg terminu przedawnienia, sprzedaż wierzytelności, termin określony w harmonogramie, elektroniczne postępowanie upominawcze, odpowiedź na sprzeciw, wymagalna kwota, kredyt w terminach, upływ terminu przedawnienia, umowa cesji, przerwanie przedawnienia, kwota kapitału, roszczenie, powództwo, zarzut przedawnienia
Zobacz»

II C 1111/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 8 stycznia 2020

Data publikacji: 3 lutego 2020

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

upływ terminu przedawnienia, rata, roszczenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • upływ terminu przedawnienia, zarzut przedawnienia, płacę raty, odsetki umowne, kolej stanu, dniowy okres wypowiedzenia, rata, powództwo w zakresie kwot, przerwanie w związku, możliwość zrzeczenia, oświadczenie o wypowiedzenie, winienie, dorozumiane zrzeczenie, umowa o zrzeczenie, roszczenie, przypadku konsumentów, umowa kredytów, miesiąc przed wniesieniem pozwu, kredyt w ratach, pełna rata
Zobacz»

III Ca 1525/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 30 marca 2016

Data publikacji: 18 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Powiązana tematyka

przedawnienie roszczeń
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • ubezpieczyciel, zadośćuczynienie, kręgosłup szyjny, bieg terminu przedawnienia, uraz, odrębnych szkód, wypadek, przedawnienie roszczeń, roszczenie, staw ramienny, oświadczenie ubezpieczyciela, na nowo, akt postępowania likwidacyjnego, zmiana zwyrodnieniowa kręgosłupa, zgłoszenie szkody, pozwany, zgłoszenie zdarzenia, uszczerbek, zdrowia powodów, ponowne przeanalizowanie
Zobacz»

I C 85/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Człuchowie

Data orzeczenia: 10 kwietnia 2018

Data publikacji: 7 maja 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

roszczenie, upływ terminu przedawnienia, bieg terminu przedawnienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • umowa bankowa, roszczenie, roszczenie majątkowe, możliwość żądania zaspokojenia, prawna możliwość żądania, upływ terminu przedawnienia, przerwanie biegu terminu przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, wymagalność roszczenia, pozwany, bank, podniesiony zarzut przedawnienia, sprzedaż wierzytelności, celów dochodzenia, zarzut przedawnienia roszczenia, zasada przedawniania, treść przepisu, odsetka ustawowa za opóźnienie, uznanie roszczenia, zwrot na warunkach
Zobacz»

VIII C 2106/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 18 marca 2019

Data publikacji: 12 czerwca 2019

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

roszczenie, upływ terminu przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, druga rata składki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • wyrok zaoczny, kodeks cywilny, roszczenie, umowa sprzedaży wierzytelności, konsument, upływ terminu przedawnienia, przerwanie przedawnienia, uzasadniona wątpliwość, bieg terminu przedawnienia, zarzut przedawnienia, ustawowa odsetka za opóźnienie, umowa obowiązkowego ubezpieczenia, pozew, branie przez sąd, przerwanie i zawieszenie biegu, zmiana ustawy, druga rata składki, polisa ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczający pojazd, roszczenie majątkowe
Zobacz»

VIII C 2255/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

Data orzeczenia: 1 kwietnia 2019

Data publikacji: 13 czerwca 2019

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

roszczenie, upływ terminu przedawnienia, bieg terminu przedawnienia, druga rata składki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • wyrok zaoczny, kodeks cywilny, roszczenie, umowa sprzedaży wierzytelności, konsument, upływ terminu przedawnienia, przerwanie przedawnienia, uzasadniona wątpliwość, bieg terminu przedawnienia, zarzut przedawnienia, ustawowa odsetka za opóźnienie, umowa obowiązkowego ubezpieczenia, pozew, branie przez sąd, przerwanie i zawieszenie biegu, zmiana ustawy, druga rata składki, polisa ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczający pojazd, roszczenie majątkowe
Zobacz»

II Ca 1193/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 20 marca 2015

Data publikacji: 15 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

rata, roszczenie, pojazd, termin przedawnienia, ubezpieczyciel, zapłata
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • przedawnienie roszczeń
 • Ważne frazy
  • pozwany, rozmowa, rata, roszczenie, pojazd, termin przedawnienia, najem pojazdu zastępczego, ubezpieczyciel, świadek, faktura, zarzut przedawnienia, wiadomość poczty elektronicznej, zapłata, wierzyciel, wynagrodzenie za naprawę, uznanie roszczenia, zeznanie powoda, rozłożenie na raty, bieg, wymagalność roszczenia
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Włodarz
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Tarnowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Maziarz
Data wytworzenia informacji: