Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
82

I C 559/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2018-09-14

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 559/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2018r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Zbigniew Zabawa Protokolant – starszy sekretarz sądowy Agata Tomala po rozpoznaniu w dniu 14 września 2018r. w Tarnowie sprawy z powództwa P. D. przeciwko TUZ Towarzystwo (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej TUZ Towarzystwo (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda P. D. kwotę 60.347,29 zł (słownie: sześćdziesiąt t
Czytaj więcej»

I C 798/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2020-07-17

Data publikacji: 2021-01-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: (…) W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, następuje obniżenie wszystkich możliwych kosztów kredytu, niezależnie od ich charakteru, z zastrzeżeniem, że redukcja ta ma charakter proporcjonalny w tym sensie, że odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.
Sygn. akt I C 798/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lipca 2020r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – sędzia Karolina Gonet-Szwarga po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2020r. w Tarnowie na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 15 zzs 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem (...) 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ.
Czytaj więcej»

I C 1029/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2020-06-29

Data publikacji: 2020-10-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1029/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2020r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – Sędzia Dariusz Sosin Protokolant – st. sekr. sądowy Agata Rojek po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2020r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa W. Z. i E. R. przeciwko (...) Bank Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz W. Z. kwotę 17.758,66 zł (siedemnaście tysięcy sied
Czytaj więcej»

I C 1441/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2020-02-19

Data publikacji: 2020-07-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Bank nie może swobodnie wypowiedzieć umowy kredytowej, gdy kredytobiorca popadł w opóźnienie ze spłatą kredytu. Najpierw powinien doręczyć kredytobiorcy wezwanie w trybie art. 75c ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe i odczekać do upływu dodatkowego terminu na spłatę oznaczonego w wezwaniu. Dopiero wówczas może złożyć oświadczenie wypowiedzenia (...)
Sygn. akt I C 1441/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2020r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – sędzia Karolina Gonet-Szwarga Protokolant – sekretarz sądowy Patrycja Tyka po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2020 r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank S.A. z siedzibą w W. przeciwko B. K. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej na rzecz pozwanej kwotę 2.952,00 zł brutto tytułem nieuiszczonych w żadnej
Czytaj więcej»

I C 3143/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2021-01-12

Data publikacji: 2021-06-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 3143/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 stycznia 2021r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – Sędzia Dariusz Sosin po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2021r. w Tarnowie na posiedzeniu niejawnym w trybie art. 15zzs 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem (...) 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.
Czytaj więcej»

IV P 208/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-02-12

Data publikacji: 2015-10-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IVP 208/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Sulimka Ławnicy: Andrzej Dziedzic Jadwiga Skowron Protokolant: Edyta Bogacz po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2015 roku w Tarnowie sprawy z powództwa D. B. , A. G. , K. J. A. Ż. przeciwko T. N. Firma Handlowo-Usługowa (...) w T. o ustalenie istnienia stosunku pracy I ustala istnienie stosunku pracy pomiędzy
Czytaj więcej»

IV P 228/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-12-01

Data publikacji: 2016-02-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IVP 228/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Sulimka Ławnicy: Elżbieta Morawiec, Halina Wróblewska Protokolant: Edyta Bogacz po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2015 roku w Tarnowie sprawy z powództwa J. B. przeciwko A. N. Firma Handlowo-Usługowo-Remontowo-Budowlana (...) w B. o ustalenie istnienia stosunku pracy, sprostowanie świadectwa pracy oddala p
Czytaj więcej»

IV P 508/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-05-21

Data publikacji: 2015-09-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IVP 508/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 maja 2015 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Sulimka Ławnicy: Emilia Gąsiorowska, Anna Łabędź Protokolant: Edyta Mozgowiec-Gdowska po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2015 roku w Tarnowie sprawy z powództwa A. M. przeciwko (...) spółka z o.o. w B. o ustalenie istnienia stosunku pracy, wydanie świadectwa pracy, zapłatę I/ ustala istnienie stosunku pracy pomiędz
Czytaj więcej»

IV U 50/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2017-10-31

Data publikacji: 2018-01-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IVU 50/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Sulimka Ławnicy: /// Protokolant: sekr. Karolina Zych-Puzon po rozpoznaniu w dniu 31/10/2017 roku w Tarnowie sprawy z odwołania W. P. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. z dnia 02/03/2017 Nr (...) - (...) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. o świadc
Czytaj więcej»

IV U 162/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-06-25

Data publikacji: 2015-09-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IVU 162/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Sulimka Protokolant: Edyta Bogacz po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2015 roku w Tarnowie sprawy z odwołania W. J. (1) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. z dnia 25 marca 2015 r., znak: 570000/603/CW/112972 przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. o zasiłek ch
Czytaj więcej»