Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
68

IV U 162/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-06-25

Data publikacji: 2015-09-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IVU 162/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Sulimka Protokolant: Edyta Bogacz po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2015 roku w Tarnowie sprawy z odwołania W. J. (1) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. z dnia 25 marca 2015 r., znak: 570000/603/CW/112972 przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. o zasiłek ch
Czytaj więcej»

IV U 228/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-03-24

Data publikacji: 2015-05-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IVU 228/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2015 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Sulimka Ławnicy: /// Protokolant: Edyta Mozgowiec-Gdowska po rozpoznaniu w dniu 24/03/2015 roku w Tarnowie sprawy z odwołania Z. B. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. z dnia: 1 08/05/2014 Nr (...) ; 2 13/05/2014 Nr (...) ; 3 22/05/2014 Nr (...) przeciwko Zakładowi Ubezpiecze
Czytaj więcej»

V GC 1/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2016-04-21

Data publikacji: 2016-08-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie powinno przy tym budzić w świetle okoliczności sprawy a w szczególności w kontekście okoliczności zakwalifikowania przez pozwany zakład ubezpieczeń uszczerbku w mieniu poszkodowanej powstałego na skutek uszkodzenia samochodu marki Toyota Corolla jako szkody całkowitej, że postulat pełnego odszkodowania przemawiał za przyjęciem stanowiska (...)
sygn. akt V GC 1/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – Wydział V Gospodarczy w składzie Przewodniczący SSR Michał Bień Protokolant stażysta Edyta Raś po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. w Tarnowie sprawy z powództwa B. B. (1) przeciwko (...) spółce akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę kwoty 2.718,30 (słownie: dwa tysiące siedemset osiemnaście złotych trzydzieści groszy) zł wraz z odsetka­mi ustawowymi I oddala powództwo; II zasądza od
Czytaj więcej»

V GC 89/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-04-30

Data publikacji: 2016-05-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Dołączony do pozwu weksel własny obejmował oświadczenie poręczyciela wekslowego, przeciwko któremu skierowany został pozew. Oświadczenie o poręczeniu zostało wyrażone w sposób niemal modelowy poprzez umieszczenie słowa „poręczam” choć brakowało wskazania osoby, za która doszło do udzielenia poręczenia wekslowego. Z pomocą przyszła jednak (...)
sygn. akt V GC 89/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – Wydział V Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Michał Bień Protokolant starszy sekretarz sądowy Urszula Bajorek po rozpoznaniu w dniu 30 kwietnia 2015 r. w Tarnowie sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) spółki komandytowej z siedzibą we W. przeciwko K. B. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) o zapłatę kwoty 44.534,57 (słownie: cz
Czytaj więcej»

V GC 129/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-06-22

Data publikacji: 2016-01-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Analiza treści art. 535. § 1. k.c. dawała odpowiedź odnośnie ciężaru dowodu w przypadku roszczenia sprzedawcy o zapłatę ceny. I tak obowiązkiem sprzedawcy jest wykazanie, że umowa została zawarta oraz że wykonał umowę poprzez wydanie rzeczy, natomiast w przypadku kupującego, jeżeli chce się uwolnić od odpowiedzialności za spełnienie (...)
sygn. akt V GC 129/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – Wydział V Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Michał Bień Protokolant starszy sekretarz sądowy Urszula Bajorek po rozpoznaniu w dniu 09 czerwca 2015 r. w Tarnowie sprawy z powództwa W. S. (1) prowadzącego działalność gospodar­czą pod firmą (...) przeciwko W. K. (1) prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) o zapłatę kwoty 74.533,71 (słownie: siedemdziesiąt cztery ty
Czytaj więcej»

V GC 176/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2016-01-28

Data publikacji: 2016-05-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Powód sam właściwie wskazał okoliczność uzasadniającą stwierdzenie braku po jego stronie interesu prawnego powołując się na dokument rozliczenia sporządzony w dniu 27 grudnia 2011 r., tj. w dniu stanowiącym datę odejścia M.S. z „(...)” spółki cywilnej M.S., K.M.. Z pisemnego porozumienia jasno wynikało, że to M.S. przejął prawo do domeny (...)
sygn. akt V GC 176/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – Wydział V Gospodarczy w składzie Przewodniczący SSR Michał Bień Protokolant stażysta Edyta Raś po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2016 r. w Tarnowie sprawy z powództwa M. S. prowadzącego działalność go­spodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo (...) M. S. przeciwko K. M. prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) spółka cywilna K. M. o ustalenie prawa I oddala powództwo;
Czytaj więcej»

V GC 509/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-02-04

Data publikacji: 2015-11-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Strona powodowa domagała się zasądzenia należności jako wierzyciel wtórny, zaś wierzytelność tą nabyła w drodze cesji wierzytelności, która zobowiązywała zbywcę, do przekazania nabywcy (stronie powodowej) umów zawartych z klientami. Strona powodowa nie miała więc żadnych ograniczeń w zakresie możliwości przedstawienia środków dowodowych w (...)
Sygn. akt V GC 509/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie, Wydział V Gospodarczy w składzie następującym: Przewodniczący – SSR Zbigniew Miczek Protokolant – stażysta E. R. po rozpoznaniu w dniu 4 lutego 2015 roku, w T. na rozprawie sprawy z powództwa (...) SA w K. przeciwko P. J. - J. - (...) s.c. w J. o zapłatę kwoty 4.840,93 złotych I Oddala powództwo. II Zasądza od strony powodowej (...) SA w K. na rzecz pozwanego P. J. - J. - (...) s.c. w
Czytaj więcej»

IV P 508/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-05-21

Data publikacji: 2015-09-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IVP 508/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 maja 2015 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Sulimka Ławnicy: Emilia Gąsiorowska, Anna Łabędź Protokolant: Edyta Mozgowiec-Gdowska po rozpoznaniu w dniu 7 maja 2015 roku w Tarnowie sprawy z powództwa A. M. przeciwko (...) spółka z o.o. w B. o ustalenie istnienia stosunku pracy, wydanie świadectwa pracy, zapłatę I/ ustala istnienie stosunku pracy pomiędz
Czytaj więcej»

IV U 50/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2017-10-31

Data publikacji: 2018-01-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IVU 50/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Sulimka Ławnicy: /// Protokolant: sekr. Karolina Zych-Puzon po rozpoznaniu w dniu 31/10/2017 roku w Tarnowie sprawy z odwołania W. P. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. z dnia 02/03/2017 Nr (...) - (...) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. o świadc
Czytaj więcej»

V GC 85/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2016-03-24

Data publikacji: 2016-07-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Dodać należało również, że tego rodzaju zabezpieczenia roszczeń z tytułu należytego wykonania robót czy też z tytułu rękojmi i gwarancji powszechnie używane są w kontraktach o roboty budowlane z tym, że pojęcia „kaucja” w takich przypadkach, które to pojęcie nota bene w ogóle nie zostało użyte w umowie z dnia 08 czerwca 2009 r., nie można (...)
sygn. akt V GC 85/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – Wydział V Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Michał Bień Protokolant stażysta Edyta Raś po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2016 r. w Tarnowie sprawy z powództwa G. (1) z siedzibą w B. przeciwko (...) spółce akcyjnej w upadłości układowej z siedzibą w T. przy uczestnictwie po stronie pozwanej jako interwenienta ubocznego nadzorcy sądowego (...) spółki akcyjnej w upadłości układowej z
Czytaj więcej»