Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
83

I C 798/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2020-07-17

Data publikacji: 2021-01-27

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: (…) W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, następuje obniżenie wszystkich możliwych kosztów kredytu, niezależnie od ich charakteru, z zastrzeżeniem, że redukcja ta ma charakter proporcjonalny w tym sensie, że odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.
Sygn. akt I C 798/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 lipca 2020r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – sędzia Karolina Gonet-Szwarga po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2020r. w Tarnowie na posiedzeniu niejawnym na podstawie art. 15 zzs 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem (...) 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ.
Czytaj więcej»

I C 1029/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2020-06-29

Data publikacji: 2020-10-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1029/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2020r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – Sędzia Dariusz Sosin Protokolant – st. sekr. sądowy Agata Rojek po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2020r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa W. Z. i E. R. przeciwko (...) Bank Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz W. Z. kwotę 17.758,66 zł (siedemnaście tysięcy sied
Czytaj więcej»

I C 559/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2018-09-14

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 559/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2018r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Zbigniew Zabawa Protokolant – starszy sekretarz sądowy Agata Tomala po rozpoznaniu w dniu 14 września 2018r. w Tarnowie sprawy z powództwa P. D. przeciwko TUZ Towarzystwo (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej TUZ Towarzystwo (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda P. D. kwotę 60.347,29 zł (słownie: sześćdziesiąt t
Czytaj więcej»

I C 1441/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2020-02-19

Data publikacji: 2020-07-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Bank nie może swobodnie wypowiedzieć umowy kredytowej, gdy kredytobiorca popadł w opóźnienie ze spłatą kredytu. Najpierw powinien doręczyć kredytobiorcy wezwanie w trybie art. 75c ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe i odczekać do upływu dodatkowego terminu na spłatę oznaczonego w wezwaniu. Dopiero wówczas może złożyć oświadczenie wypowiedzenia (...)
Sygn. akt I C 1441/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2020r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – sędzia Karolina Gonet-Szwarga Protokolant – sekretarz sądowy Patrycja Tyka po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2020 r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank S.A. z siedzibą w W. przeciwko B. K. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej na rzecz pozwanej kwotę 2.952,00 zł brutto tytułem nieuiszczonych w żadnej
Czytaj więcej»

I C 1660/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-03-03

Data publikacji: 2015-06-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Skoro zarządca drogi zaniechał działań mających zapewnić należyty stan nawierzchni drogi, a tym samym bezpieczeństwo dla jej użytkowników poprzez usunięcie ubytków w jezdni, czy chociażby, wprowadzenie stosownego oznakowania informującego o występujących na drodze przeszkodach w postaci dziur, to ponosi winę w spowodowaniu szkody z tego (...)
Sygn. akt I C 1660/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 marca 2015r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Zbigniew Zabawa Protokolant – st. sekr. sądowy A. T. po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2015r. w Tarnowie sprawy z powództwa R. G. przeciwko Gminie M. T. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Gminy M. T. na rzecz powoda R. G. kwotę 627,30 zł (sześćset dwadzieścia siedem złotych 30/00) wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 3 czerwca 2
Czytaj więcej»

I C 2029/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2016-11-16

Data publikacji: 2017-01-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 2029/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2016r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Piotr Maziarz Protokolant – referent stażysta Ewelina Kita po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2016r. w Tarnowie sprawy z powództwa Towarzystwa (...) z siedzibą w W. przeciwko K. T. o zapłatę oddala powództwo. SSR Piotr Maziarz Sygn. akt I C 2029/16 upr. UZASADNIENIE wyroku z dnia 16 listopada 2016 roku Strona powodowa Towarzyst
Czytaj więcej»

I C 2165/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2016-11-02

Data publikacji: 2017-03-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: a) wyłączenie z umowy postanowień uznanych za niedozwolone na podstawie art. 385 1§1 kc, nie powoduje nieważności całej umowy, nawet wtedy, gdy bez tych postanowień umowa ta nie zostałaby zawarta, b) cechą wspólną ustalenia innych świadczeń wynikających z umowy pożyczki tzw. opłat, jest to że muszą one stanowić ekwiwalent świadczonych usług (...)
Sygn. akt I C 2165/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 listopada 2016r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Piotr Maziarz Protokolant – referent stażysta Ewelina Kita po rozpoznaniu w dniu 2 listopada 2016r. w Tarnowie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G. przeciwko L. P. o zapłatę I zasądza od pozwanej L. P. na rzecz strony powodowej (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G. kwotę 2440,02 zł. (dwa tysiące czterysta czterdzieści
Czytaj więcej»

I C 2742/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2017-02-01

Data publikacji: 2017-04-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Władze publiczne w tym sądowe mają obowiązek równego traktowania osób znajdujących się w podobnej, analogicznej sytuacji prawnej i faktycznej. Dotyczy to także wysokości zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu śmierci osoby bliskiej należnego na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24§1 k.c.
Sygn. akt I C 2742/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lutego 2017r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Piotr Maziarz Protokolant – referent stażysta Ewelina Kita po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2017r. w Tarnowie sprawy z powództwa S. B. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda S. B. kwotę 14.000 zł (czternaście tysięcy złotych) z odsetkam
Czytaj więcej»

I C 3208/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2020-09-22

Data publikacji: 2021-04-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 3208/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2020r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – Sędzia Dariusz Sosin Protokolant – starszy sekretarz sądowy Agata Rojek po rozpoznaniu w dniu 10 września 2020r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa Z. J. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz Z. J. kwotę 20.667,59 zł (dwadzieścia tysięcy sześćset sześ
Czytaj więcej»

I C 3143/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2021-01-12

Data publikacji: 2021-06-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 3143/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 stycznia 2021r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – Sędzia Dariusz Sosin po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2021r. w Tarnowie na posiedzeniu niejawnym w trybie art. 15zzs 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem (...) 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.
Czytaj więcej»