Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
66

V GC 367/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-12-22

Data publikacji: 2016-09-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Skuteczność prawna faktu złożenia oświadczenia o potrąceniu, nie uzasadniała jeszcze przyjęcia, że wskutek postawionego przez pozwanego w sprzeciwie od nakazu zapłaty zarzutu, doszło do umorzenia wzajemnych wierzytelności stron do wysokości wierzytelności stawianej do potrącenia. Oświadczenie o potrąceniu wywołuje skutki określone w (...)
sygn. akt V GC 367/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – Wydział V Gospodarczy w składzie Przewodniczący SSR Michał Bień Protokolant stażysta Edyta Raś po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. w Tarnowie sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości (...) spółki akcyj­nej w upadłości likwidacyjnej z siedzibą we W. przeciwko W. M. (1) prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) o zapłatę kwoty 1.461,60 (słow­nie: jeden tysiąc czterysta
Czytaj więcej»

V GC 616/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-11-26

Data publikacji: 2016-02-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie ma znaczenia, czy zaspokojenie powoda przez pozwanego po wniesieniu pozwu nastąpiło jeszcze przed doręczeniem odpisu pozwu pozwanemu czy też już po doręczeniu odpisu pozwu, w obu bowiem przypadkach pozwanego należało uznać za przegrywającego spór
sygn. akt V GC 616/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – Wydział V Gospodarczy w składzie Przewodniczący SSR Michał Bień Protokolant stażysta Edyta Raś po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2015 r. w Tarnowie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z sie­dzibą w Ł. przeciwko L. K. prowadzącemu działalność gospodarczą pod fir­mą L. K. (...) o zapłatę kwoty 5.108,05 (słow­nie: pięć tysięcy sto osiem złotych pięć grosz
Czytaj więcej»

V GC 631/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-10-08

Data publikacji: 2016-06-10

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie miało przy tym znaczenia dla oceny czy zaspokojenie powoda przez pozwanego po wniesieniu pozwu nastąpiło jeszcze przed doręczeniem odpisu pozwu pozwanemu czy też już po doręczeniu odpisu pozwu, w obu bowiem przypadkach pozwanego należało uznać za przegrywającego spór.
sygn. akt V GC 631/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 08 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – Wydział V Gospodarczy w składzie Przewodniczący SSR Michał Bień Protokolant stażysta Edyta Raś po rozpoznaniu w dniu 08 października 2015 r. w Tarnowie sprawy z powództwa W. M. prowadzącego działalność gospodar­czą pod firmą (...) .H. (...) przeciwko K. J. (1) o zapłatę kwoty 134,00 (słow­nie: sto trzydzieści cztery) zł I zasądza od pozwanego K. J. (1) na rzecz powoda W. M. (1)
Czytaj więcej»

V GC 709/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-11-17

Data publikacji: 2016-02-08

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Jakkolwiek z treści samej umowy przelewu wierzytelności faktycznie wynika, że przedmiotem umowy była wierzytelność wobec strony pozwanej, to wbrew stanowisku strony pozwanej taka wierzytelność istniała po stronie poszkodowanego i mogła zostać przeniesiona. Art. 822. § 4. k.c. statuuje bowiem taką sytuację, kiedy wierzyciel na skutek jednego (...)
sygn. akt V GC 709/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – Wydział V Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Michał Bień Protokolant stażysta Edyta Raś po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2015 r. w Tarnowie sprawy z powództwa (...) spółki jawnej z siedzibą w Z. przeciwko (...) z siedzibą w R. o zapłatę kwoty 740,00 (słow­nie: siedemset czterdzieści) zł wraz z od­set­kami u­sta­wo­wy­mi I zasądza od strony pozwanej (...) na rzecz strony p
Czytaj więcej»

V GC 834/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-12-10

Data publikacji: 2016-02-29

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Stanowisko nadzorcy sądowego wyrażone we wniesionym przez niego jako interwenienta ubocznego sprzeciwie od nakazu zapłaty wskazywało, że jednak istniały przeszkody do umieszczenia całej wierzytelności wyrażonej w żądaniu pozwu na liście wierzytelności, skoro nadzorca sądowy kwestionował zasadność zasądzenia odsetek ustawowych od kwot (...)
Sygn. akt V GC 834/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – Wydział V Gospodarczy w składzie Przewodniczący SSR Michał Bień Protokolant stażysta Edyta Raś po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2015 r. w Tarnowie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa (...) spółki jawnej z sie­dzibą w C. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w upadło­ści układowej z siedzibą w S. przy uczestnictwie po stronie pozwanej nadzorcy sądowego (...) spółki z
Czytaj więcej»

IV P 208/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-02-12

Data publikacji: 2015-10-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IVP 208/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Sulimka Ławnicy: Andrzej Dziedzic Jadwiga Skowron Protokolant: Edyta Bogacz po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2015 roku w Tarnowie sprawy z powództwa D. B. , A. G. , K. J. A. Ż. przeciwko T. N. Firma Handlowo-Usługowa (...) w T. o ustalenie istnienia stosunku pracy I ustala istnienie stosunku pracy pomiędzy
Czytaj więcej»

IV U 50/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2017-10-31

Data publikacji: 2018-01-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IVU 50/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Sulimka Ławnicy: /// Protokolant: sekr. Karolina Zych-Puzon po rozpoznaniu w dniu 31/10/2017 roku w Tarnowie sprawy z odwołania W. P. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. z dnia 02/03/2017 Nr (...) - (...) przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. o świadc
Czytaj więcej»

IV U 162/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-06-25

Data publikacji: 2015-09-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IVU 162/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Sulimka Protokolant: Edyta Bogacz po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2015 roku w Tarnowie sprawy z odwołania W. J. (1) od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. z dnia 25 marca 2015 r., znak: 570000/603/CW/112972 przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. o zasiłek ch
Czytaj więcej»

IV U 228/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-03-24

Data publikacji: 2015-05-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IVU 228/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 marca 2015 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Sulimka Ławnicy: /// Protokolant: Edyta Mozgowiec-Gdowska po rozpoznaniu w dniu 24/03/2015 roku w Tarnowie sprawy z odwołania Z. B. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. z dnia: 1 08/05/2014 Nr (...) ; 2 13/05/2014 Nr (...) ; 3 22/05/2014 Nr (...) przeciwko Zakładowi Ubezpiecze
Czytaj więcej»

V GC 1/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2016-04-21

Data publikacji: 2016-08-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie powinno przy tym budzić w świetle okoliczności sprawy a w szczególności w kontekście okoliczności zakwalifikowania przez pozwany zakład ubezpieczeń uszczerbku w mieniu poszkodowanej powstałego na skutek uszkodzenia samochodu marki Toyota Corolla jako szkody całkowitej, że postulat pełnego odszkodowania przemawiał za przyjęciem stanowiska (...)
sygn. akt V GC 1/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – Wydział V Gospodarczy w składzie Przewodniczący SSR Michał Bień Protokolant stażysta Edyta Raś po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. w Tarnowie sprawy z powództwa B. B. (1) przeciwko (...) spółce akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę kwoty 2.718,30 (słownie: dwa tysiące siedemset osiemnaście złotych trzydzieści groszy) zł wraz z odsetka­mi ustawowymi I oddala powództwo; II zasądza od
Czytaj więcej»