Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
66

I C 559/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2018-09-14

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 559/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2018r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Zbigniew Zabawa Protokolant – starszy sekretarz sądowy Agata Tomala po rozpoznaniu w dniu 14 września 2018r. w Tarnowie sprawy z powództwa P. D. przeciwko TUZ Towarzystwo (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej TUZ Towarzystwo (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda P. D. kwotę 60.347,29 zł (słownie: sześćdziesiąt t
Czytaj więcej»

I C 2165/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2016-11-02

Data publikacji: 2017-03-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: a) wyłączenie z umowy postanowień uznanych za niedozwolone na podstawie art. 385 1§1 kc, nie powoduje nieważności całej umowy, nawet wtedy, gdy bez tych postanowień umowa ta nie zostałaby zawarta, b) cechą wspólną ustalenia innych świadczeń wynikających z umowy pożyczki tzw. opłat, jest to że muszą one stanowić ekwiwalent świadczonych usług (...)
Sygn. akt I C 2165/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 listopada 2016r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Piotr Maziarz Protokolant – referent stażysta Ewelina Kita po rozpoznaniu w dniu 2 listopada 2016r. w Tarnowie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G. przeciwko L. P. o zapłatę I zasądza od pozwanej L. P. na rzecz strony powodowej (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G. kwotę 2440,02 zł. (dwa tysiące czterysta czterdzieści
Czytaj więcej»

I C 2742/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2017-02-01

Data publikacji: 2017-04-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Władze publiczne w tym sądowe mają obowiązek równego traktowania osób znajdujących się w podobnej, analogicznej sytuacji prawnej i faktycznej. Dotyczy to także wysokości zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu śmierci osoby bliskiej należnego na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24§1 k.c.
Sygn. akt I C 2742/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lutego 2017r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Piotr Maziarz Protokolant – referent stażysta Ewelina Kita po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2017r. w Tarnowie sprawy z powództwa S. B. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda S. B. kwotę 14.000 zł (czternaście tysięcy złotych) z odsetkam
Czytaj więcej»

I C 3307/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-06-24

Data publikacji: 2015-09-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jeśli konsument odstępujący od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w trybie art. 2 ust. 1 ustawy z 2.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów żąda zwrotu zapłaconej ceny, to jego kontrahent nie może bronić się zarzutem, że konsument nie zwrócił mu rzeczy objętej umową sprzedaży, o ile ten oferował zwrot tej rzeczy.
Sygn. akt I C 3307/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 czerwca 2015r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Waldemar Dziga Sędziowie --- Ławnicy ----- Protokolant – st. sekr. sądowy Agata Sondej po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2015r. w Tarnowie przy udziale --- sprawy z powództwa E. M. przeciwko Z. G. o zapłatę I zasądza od pozwanego Z. G. na rzecz powódki E. M. kwotę 3.450 zł (trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) z ustawowymi odse
Czytaj więcej»

I Ns 1608/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2017-08-23

Data publikacji: 2019-06-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jeżeli w sporze o ochronę własności uwzględnienie powództwa nastąpiło wobec ustalenia, że prawo własności nieruchomości sięga do określonej granicy, to w postępowaniu, którego przedmiotem jest rozgraniczenie tej nieruchomości z sąsiednią, sąd jest związany tak ustaloną granicą jako przyjętą podstawą rozstrzygnięcia w sprawie o ochronę własności.
Sygn. akt I Ns 1608/15 POSTANOWIENIE Dnia 23 sierpnia 2017r. Sąd Rejonowy w Tarnowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Waldemar Dziga Protokolant: st. sekr. sądowy Agata Sondej po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2017r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z wniosku B. F. i A. F. (1) z udziałem K. P. i A. P. (1) o rozgraniczenie postanawia: I dokonać rozgraniczenia nieruchomości położonych w W. : nieruchomości oznaczonej jako działka nr (...) objętej wykazem hipotecznym lic
Czytaj więcej»

IV P 7/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2014-07-31

Data publikacji: 2016-05-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IVP 7/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jacek Sorota Protokolant: st. prot. Karolina Zych-Puzon po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2014 roku w Tarnowie sprawy z powództwa K. M. przeciwko Spółce (...) S.A w B. o przywrócenie obowiązku wypłaty renty wyrównawczej I/ oddala powództwo; II/ odstępuje od obciążenia powoda kosztami procesu na rzecz strony pozwanej.
Czytaj więcej»

IV P 27/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-06-16

Data publikacji: 2015-11-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IVP 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Sulimka Ławnicy: Jolanta Szczupak, Franciszek Wójcik Protokolant: Edyta Mozgowiec-Gdowska po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2015 roku w Tarnowie sprawy z powództwa J. D. przeciwko Firma (...) E. R. , J. R. Spółka Jawna w B. o odszkodowanie I/ zasądza od strony pozwanej Firma (...) E. R. , J. R. Spółka Jawna w
Czytaj więcej»

IV P 141/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2016-03-10

Data publikacji: 2016-12-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IVP 141/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jacek Sorota Protokolant: st. sekr. Maria Miękina po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2016 roku w Tarnowie sprawy z powództwa Ł. R. przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych I zasądza od strony pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w
Czytaj więcej»

IV P 208/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-02-12

Data publikacji: 2015-10-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IVP 208/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lutego 2015 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Sulimka Ławnicy: Andrzej Dziedzic Jadwiga Skowron Protokolant: Edyta Bogacz po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2015 roku w Tarnowie sprawy z powództwa D. B. , A. G. , K. J. A. Ż. przeciwko T. N. Firma Handlowo-Usługowa (...) w T. o ustalenie istnienia stosunku pracy I ustala istnienie stosunku pracy pomiędzy
Czytaj więcej»

V GC 129/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-06-22

Data publikacji: 2016-01-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Analiza treści art. 535. § 1. k.c. dawała odpowiedź odnośnie ciężaru dowodu w przypadku roszczenia sprzedawcy o zapłatę ceny. I tak obowiązkiem sprzedawcy jest wykazanie, że umowa została zawarta oraz że wykonał umowę poprzez wydanie rzeczy, natomiast w przypadku kupującego, jeżeli chce się uwolnić od odpowiedzialności za spełnienie (...)
sygn. akt V GC 129/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – Wydział V Gospodarczy w składzie: Przewodniczący SSR Michał Bień Protokolant starszy sekretarz sądowy Urszula Bajorek po rozpoznaniu w dniu 09 czerwca 2015 r. w Tarnowie sprawy z powództwa W. S. (1) prowadzącego działalność gospodar­czą pod firmą (...) przeciwko W. K. (1) prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą (...) o zapłatę kwoty 74.533,71 (słownie: siedemdziesiąt cztery ty
Czytaj więcej»