Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
86

I C 1660/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-03-03

Data publikacji: 2015-06-25

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Skoro zarządca drogi zaniechał działań mających zapewnić należyty stan nawierzchni drogi, a tym samym bezpieczeństwo dla jej użytkowników poprzez usunięcie ubytków w jezdni, czy chociażby, wprowadzenie stosownego oznakowania informującego o występujących na drodze przeszkodach w postaci dziur, to ponosi winę w spowodowaniu szkody z tego (...)
Sygn. akt I C 1660/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 marca 2015r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Zbigniew Zabawa Protokolant – st. sekr. sądowy A. T. po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2015r. w Tarnowie sprawy z powództwa R. G. przeciwko Gminie M. T. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Gminy M. T. na rzecz powoda R. G. kwotę 627,30 zł (sześćset dwadzieścia siedem złotych 30/00) wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 3 czerwca 2
Czytaj więcej»

I C 2029/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2016-11-16

Data publikacji: 2017-01-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 2029/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2016r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Piotr Maziarz Protokolant – referent stażysta Ewelina Kita po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2016r. w Tarnowie sprawy z powództwa Towarzystwa (...) z siedzibą w W. przeciwko K. T. o zapłatę oddala powództwo. SSR Piotr Maziarz Sygn. akt I C 2029/16 upr. UZASADNIENIE wyroku z dnia 16 listopada 2016 roku Strona powodowa Towarzyst
Czytaj więcej»

I C 2165/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2016-11-02

Data publikacji: 2017-03-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: a) wyłączenie z umowy postanowień uznanych za niedozwolone na podstawie art. 385 1§1 kc, nie powoduje nieważności całej umowy, nawet wtedy, gdy bez tych postanowień umowa ta nie zostałaby zawarta, b) cechą wspólną ustalenia innych świadczeń wynikających z umowy pożyczki tzw. opłat, jest to że muszą one stanowić ekwiwalent świadczonych usług (...)
Sygn. akt I C 2165/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 listopada 2016r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Piotr Maziarz Protokolant – referent stażysta Ewelina Kita po rozpoznaniu w dniu 2 listopada 2016r. w Tarnowie sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G. przeciwko L. P. o zapłatę I zasądza od pozwanej L. P. na rzecz strony powodowej (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G. kwotę 2440,02 zł. (dwa tysiące czterysta czterdzieści
Czytaj więcej»

I C 3143/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2021-01-12

Data publikacji: 2021-06-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 3143/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 stycznia 2021r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – Sędzia Dariusz Sosin po rozpoznaniu w dniu 12 stycznia 2021r. w Tarnowie na posiedzeniu niejawnym w trybie art. 15zzs 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem (...) 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.
Czytaj więcej»

I C 3208/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2020-09-22

Data publikacji: 2021-04-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 3208/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2020r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – Sędzia Dariusz Sosin Protokolant – starszy sekretarz sądowy Agata Rojek po rozpoznaniu w dniu 10 września 2020r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa Z. J. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz Z. J. kwotę 20.667,59 zł (dwadzieścia tysięcy sześćset sześ
Czytaj więcej»

I C 3307/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-06-24

Data publikacji: 2015-09-07

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jeśli konsument odstępujący od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa w trybie art. 2 ust. 1 ustawy z 2.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów żąda zwrotu zapłaconej ceny, to jego kontrahent nie może bronić się zarzutem, że konsument nie zwrócił mu rzeczy objętej umową sprzedaży, o ile ten oferował zwrot tej rzeczy.
Sygn. akt I C 3307/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 czerwca 2015r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Waldemar Dziga Sędziowie --- Ławnicy ----- Protokolant – st. sekr. sądowy Agata Sondej po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2015r. w Tarnowie przy udziale --- sprawy z powództwa E. M. przeciwko Z. G. o zapłatę I zasądza od pozwanego Z. G. na rzecz powódki E. M. kwotę 3.450 zł (trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) z ustawowymi odse
Czytaj więcej»

I Ns 16/18

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2019-12-16

Data publikacji: 2020-10-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Ustanowienie służebności drogi koniecznej wymaga wyważenia trzech kategorii interesów, to jest z jednej strony potrzeb nieruchomości niemającej dostępu do drogi publicznej (tj. nieruchomości władnącej), z drugiej strony najmniejszego obciążenia dla gruntów, przez które droga ma prowadzić (tj. dla nieruchomości obciążonych), i w końcu interesu (...)
Sygn. akt I Ns 16/18 POSTANOWIENIE Dnia 16 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : sędzia Anna Chmielarz Protokolant: sekretarz sądowy Małgorzata Kopacz po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2019 r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z wniosku M. S. (1) przy uczestnictwie K. B. , A. B. , M. K. , R. K. , Z. K. o ustanowienie służebności drogi koniecznej postanawia: I ustanowić na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w W. , gmin
Czytaj więcej»

I Ns 733/19

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2020-10-20

Data publikacji: 2021-02-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Według prawa Stanu Nowy Jork wyroki w sprawach cywilnych (w tym wyroki rozwodowe) wywołują skutki prawne od chwili wydania. Wniesienie apelacji lub bieg terminu do wniesienia apelacji nie wpływa na skuteczność wyroku rozwodowego. Wniesienie apelacji w sprawach cywilnych wywołuje ex lege zawieszenie wykonalności jedynie w odniesieniu do (...)
Sygn. akt I Ns 733/19 POSTANOWIENIE WSTĘPNE Dnia 20 października 2020r. Sąd Rejonowy w Tarnowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Dariusz Sosin Protokolant: starszy sekretarz sądowy Agata Rojek po rozpoznaniu w dniu 20 października 2020r. w Tarnowie na rozprawie w sprawie z wniosku Z. L. z udziałem J. L. o podział majątku wspólnego postanawia uzgodnić stan prawny ujawniony w dziale II (drugim) księgi wieczystej nr (...) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tarnowie dl
Czytaj więcej»

I Ns 1608/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2017-08-23

Data publikacji: 2019-06-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jeżeli w sporze o ochronę własności uwzględnienie powództwa nastąpiło wobec ustalenia, że prawo własności nieruchomości sięga do określonej granicy, to w postępowaniu, którego przedmiotem jest rozgraniczenie tej nieruchomości z sąsiednią, sąd jest związany tak ustaloną granicą jako przyjętą podstawą rozstrzygnięcia w sprawie o ochronę własności.
Sygn. akt I Ns 1608/15 POSTANOWIENIE Dnia 23 sierpnia 2017r. Sąd Rejonowy w Tarnowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Waldemar Dziga Protokolant: st. sekr. sądowy Agata Sondej po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2017r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z wniosku B. F. i A. F. (1) z udziałem K. P. i A. P. (1) o rozgraniczenie postanawia: I dokonać rozgraniczenia nieruchomości położonych w W. : nieruchomości oznaczonej jako działka nr (...) objętej wykazem hipotecznym lic
Czytaj więcej»

IV P 7/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2014-07-31

Data publikacji: 2016-05-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IVP 7/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 lipca 2014 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jacek Sorota Protokolant: st. prot. Karolina Zych-Puzon po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2014 roku w Tarnowie sprawy z powództwa K. M. przeciwko Spółce (...) S.A w B. o przywrócenie obowiązku wypłaty renty wyrównawczej I/ oddala powództwo; II/ odstępuje od obciążenia powoda kosztami procesu na rzecz strony pozwanej.
Czytaj więcej»