Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
89

I C 559/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2018-09-14

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 559/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2018r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Zbigniew Zabawa Protokolant – starszy sekretarz sądowy Agata Tomala po rozpoznaniu w dniu 14 września 2018r. w Tarnowie sprawy z powództwa P. D. przeciwko TUZ Towarzystwo (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej TUZ Towarzystwo (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda P. D. kwotę 60.347,29 zł (słownie: sześćdziesiąt t
Czytaj więcej»

I C 1029/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2020-06-29

Data publikacji: 2020-10-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I C 1029/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2020r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – Sędzia Dariusz Sosin Protokolant – st. sekr. sądowy Agata Rojek po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2020r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa W. Z. i E. R. przeciwko (...) Bank Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz W. Z. kwotę 17.758,66 zł (siedemnaście tysięcy sied
Czytaj więcej»

V GC 187/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-06-09

Data publikacji: 2015-12-15

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Oświadczenie o potrąceniu wywołuje skutki określone w przepisach prawa materialnego tylko wówczas, gdy obie potrącane wierzytelności rzeczywiście przysługują osobom będącym względem siebie jednocześnie dłużnikami i wierzycielami.
sygn. akt V GC 187/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 09 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – Wydział V Gospodarczy w składzie Przewodniczący SSR Michał Bień Protokolant starszy sekretarz sądowy Urszula Bajorek po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2015 r. w Tarnowie sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej w upadłości układowej z sie­dzibą w T. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w L. O. przy uczestnictwie po stronie powodowej jako interwenienta uboczn
Czytaj więcej»

I C 2742/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2017-02-01

Data publikacji: 2017-04-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Władze publiczne w tym sądowe mają obowiązek równego traktowania osób znajdujących się w podobnej, analogicznej sytuacji prawnej i faktycznej. Dotyczy to także wysokości zadośćuczynienia pieniężnego z tytułu śmierci osoby bliskiej należnego na podstawie art. 448 k.c. w związku z art. 24§1 k.c.
Sygn. akt I C 2742/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 lutego 2017r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – SSR Piotr Maziarz Protokolant – referent stażysta Ewelina Kita po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2017r. w Tarnowie sprawy z powództwa S. B. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda S. B. kwotę 14.000 zł (czternaście tysięcy złotych) z odsetkam
Czytaj więcej»

I C 1441/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2020-02-19

Data publikacji: 2020-07-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Bank nie może swobodnie wypowiedzieć umowy kredytowej, gdy kredytobiorca popadł w opóźnienie ze spłatą kredytu. Najpierw powinien doręczyć kredytobiorcy wezwanie w trybie art. 75c ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe i odczekać do upływu dodatkowego terminu na spłatę oznaczonego w wezwaniu. Dopiero wówczas może złożyć oświadczenie wypowiedzenia (...)
Sygn. akt I C 1441/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 lutego 2020r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący – sędzia Karolina Gonet-Szwarga Protokolant – sekretarz sądowy Patrycja Tyka po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2020 r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z powództwa (...) Bank S.A. z siedzibą w W. przeciwko B. K. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od strony powodowej na rzecz pozwanej kwotę 2.952,00 zł brutto tytułem nieuiszczonych w żadnej
Czytaj więcej»

IV P 141/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2016-03-10

Data publikacji: 2016-12-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IVP 141/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Jacek Sorota Protokolant: st. sekr. Maria Miękina po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2016 roku w Tarnowie sprawy z powództwa Ł. R. przeciwko (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych I zasądza od strony pozwanej (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w
Czytaj więcej»

I Ns 1608/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2017-08-23

Data publikacji: 2019-06-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jeżeli w sporze o ochronę własności uwzględnienie powództwa nastąpiło wobec ustalenia, że prawo własności nieruchomości sięga do określonej granicy, to w postępowaniu, którego przedmiotem jest rozgraniczenie tej nieruchomości z sąsiednią, sąd jest związany tak ustaloną granicą jako przyjętą podstawą rozstrzygnięcia w sprawie o ochronę własności.
Sygn. akt I Ns 1608/15 POSTANOWIENIE Dnia 23 sierpnia 2017r. Sąd Rejonowy w Tarnowie I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSR Waldemar Dziga Protokolant: st. sekr. sądowy Agata Sondej po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2017r. w Tarnowie na rozprawie sprawy z wniosku B. F. i A. F. (1) z udziałem K. P. i A. P. (1) o rozgraniczenie postanawia: I dokonać rozgraniczenia nieruchomości położonych w W. : nieruchomości oznaczonej jako działka nr (...) objętej wykazem hipotecznym lic
Czytaj więcej»

IV P 228/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-12-01

Data publikacji: 2016-02-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IVP 228/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Sulimka Ławnicy: Elżbieta Morawiec, Halina Wróblewska Protokolant: Edyta Bogacz po rozpoznaniu w dniu 17 listopada 2015 roku w Tarnowie sprawy z powództwa J. B. przeciwko A. N. Firma Handlowo-Usługowo-Remontowo-Budowlana (...) w B. o ustalenie istnienia stosunku pracy, sprostowanie świadectwa pracy oddala p
Czytaj więcej»

IV P 27/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2015-06-16

Data publikacji: 2015-11-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IVP 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Sulimka Ławnicy: Jolanta Szczupak, Franciszek Wójcik Protokolant: Edyta Mozgowiec-Gdowska po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2015 roku w Tarnowie sprawy z powództwa J. D. przeciwko Firma (...) E. R. , J. R. Spółka Jawna w B. o odszkodowanie I/ zasądza od strony pozwanej Firma (...) E. R. , J. R. Spółka Jawna w
Czytaj więcej»

V GC 1/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 2016-04-21

Data publikacji: 2016-08-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Nie powinno przy tym budzić w świetle okoliczności sprawy a w szczególności w kontekście okoliczności zakwalifikowania przez pozwany zakład ubezpieczeń uszczerbku w mieniu poszkodowanej powstałego na skutek uszkodzenia samochodu marki Toyota Corolla jako szkody całkowitej, że postulat pełnego odszkodowania przemawiał za przyjęciem stanowiska (...)
sygn. akt V GC 1/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie – Wydział V Gospodarczy w składzie Przewodniczący SSR Michał Bień Protokolant stażysta Edyta Raś po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. w Tarnowie sprawy z powództwa B. B. (1) przeciwko (...) spółce akcyjnej z siedzibą w S. o zapłatę kwoty 2.718,30 (słownie: dwa tysiące siedemset osiemnaście złotych trzydzieści groszy) zł wraz z odsetka­mi ustawowymi I oddala powództwo; II zasądza od
Czytaj więcej»